Contributie

Contributie
Bij het aanmelden hebt u, door het invullen van het aanmeldingsformulier, de Elburger Sportclub gemachtigd om de contributie automatisch van uw bankrekening te mogen incasseren.

Een seizoen loopt van juli tot juni, de contributie zal in 4 termijnen van uw bankrekening afgeschreven worden en wel in de maanden augustus, oktober, januari en april. Dit zal steeds rond de 28e van deze maand zijn. Een eventuele wijziging in de hoogte van het contributiebedrag zal tijdens een algemene ledenvergadering besloten worden.

De bedragen van de contributies zijn momenteel als volgt:

Soort lidmaatschapBedrag per termijnTotaal bedrag seizoen
Jeugd t/m 10 jaar€ 35,00€ 140,00
Jeugd 11 t/m 18 jaar€ 38,00€ 152,00
Senioren€ 57,00€ 228,00
35+ vrijdag€ 22,50€ 95,00
Vrouwen 7×7 30+ vrijdag€ 22,50€ 95,00
Niet-spelend lid€ 17,00€ 68,00

Stornering
Mocht het geïncasseerde bedrag gestorneerd worden, om welke reden dan ook, dan ontvangt u hierover een mail van de financiële commissie van de Elburger Sportclub. In deze mail wordt de verdere afhandeling benoemd.

Mocht het bedrag, ondanks een aantal herinneringsmails, niet overgemaakt worden dan zal dit naar het voetbalbestuur doorgespeeld worden. Zij beslissen dan wat er verder mee gebeurt. Het opleggen van een trainings- en wedstrijdverbod is dan een mogelijke maatregel.

Overige bedragen
Op het aanmeldingsformulier heeft u ook toestemming gegeven voor het incasseren van overige (periodieke) bedragen. Hieronder worden door de KNVB opgelegde boetes verstaan (dit is n.a.v. een gele en/of rode kaart). Voordat zo’n bedrag van uw bankrekening geïncasseerd wordt krijgt u hier een mail over dat dit aanstaande is. In de omschrijving van de incassering zelf vind u dan om welke wedstrijd het gaat.
Sinds het seizoen 2015/2016 wordt ook het geld van de loten van de Grote Clubactie (gaat om een bedrag van €15,-) bij elk lid automatisch geïncasseerd. Ook hierover wordt u tijdig op de hoogte gesteld via een mail.

Wijzigingen
Als u een wijziging heeft, kunt u dit door middel van de “Wijzigingskaart ESC” doorgeven. test
Dit formulier kunt u inleveren op het sportpark ter attentie van ledenadministratie of digitaal versturen naar [email protected]

Bankgegevens Elburger SC
Het incassant ID: NL31ZZZ400943500000
(IBAN): NL57 RABO 0167 7189 16
(BIC): RABONL2U