Kledingplan

Informatie voetbalkleding jeugd Elburger Sportclub
Sinds augustus 2018 verschaft Elburger Sportclub voetbalkleding aan de jeugdspelers en sinds 2022 ook aan de senioren. De kleding blijft in het bezit van de speler gedurende de gehele periode en is in bruikleen. De kleding blijft ten allen tijde eigendom van Elburger Sportclub. Van de leden (en wettelijke vertegenwoordigers) wordt verwacht dat zij netjes met de kleding omgaan en hier verantwoording voor dragen.

Datum voor ruilmomenten 
Klik hier om een overzicht van alle ruilmomenten te zien.

Noteer de data alvast in de agenda. Mochten er tussentijds (aan)vragen zijn wat betreft kleding kunt u contact opnemen met de kledingcommissie via: [email protected]

Gebruik van de kleding is alleen toegestaan tijdens wedstrijden of activiteiten van Elburger Sportclub

Schade of vermissing van de kleding dient direct bij de leider te worden gemeld en tevens dient de kledingcoördinator ([email protected]) ingelicht te worden. Wanneer schade of vermissing naar het oordeel van de kledingcoördinator en/of elftalleider is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag, kan de kledingcoördinator een eigen bijdrage aan de speler opleggen ter dekking van de geleden schade. De hoogte van dit schadebedrag is mede afhankelijk van de afschrijfwaarde van het te vervangen artikel. De kledingcommissie regelt de vervanging van het kledingstuk nadat de eventuele kosten door de speler zijn voldaan.

Bij opzegging van het lidmaatschap dient de verstrekte kleding ingeleverd te worden bij de kledingcommissie. Bij inlevering van de kleding, ontvangt de speler een verklaring ondertekend retour. Als de kleding niet is ingeleverd, is Elburger Sportclub gerechtigd om automatisch een bedrag af te schrijven ter hoogte van de vervangingskosten.

De kosten van een nieuw tenue bedragen:

  • Voetbalshirt 43 euro
  • Voetbalbroek 15 euro
  • Kousen 10 euro
  • Keeperstenue 54 euro
  • Keeperssokken 10 euro

Mochten er onverhoopt nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de kledingcommissie via [email protected]

Liesbeth van het Goor, Kledingcoördinator