Ontwikkellijnen Jeugd

Naar aanleiding van het ontwikkelde beleidsplan van de Elburger Sportclub (ESC) ‘’professionalisering van een familievereniging’’ zijn deze ontwikkellijnen tot stand gekomen. Vanuit de visie op voetbal, talent, leren en trainen is er voor elke leeftijdscategorie in de onder- en middenbouw een ontwikkellijn ontwikkeld. Hierin zijn de voetbalhandelingen die aangeleerd moeten worden uitgebreid uitgewerkt, daarnaast zijn ook de leeftijdsspecifieke kenmerken van de jeugdvoetballers in elke leeftijdscategorie uitgewerkt. Dit als basis om vervolgens de vertaling te maken naar het trainingsveld en de coaching en begeleiding van de jeugdspelers in deze specifieke leeftijdscategorie voor het trainend kader, zodat we als vereniging een solidaire en gestructureerde werkwijze hanteren binnen onze jeugdopleiding.

Ontwikkellijn per leeftijdscategorie: