Vertrouwenscommissie

Aannamebeleid vrijwilligers
Gedragsregels seksuele intimidatie

 

De vertrouwenscommissie
De Elburger SC wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt. Een voetbalvereniging waar een prettig en veilig sportklimaat bestaat en grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie niet aanwezig is. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen.

Om dit voor te zijn heeft Elburger SC twee vertrouwenspersonen aangesteld.

– Daniel Meijer

– Stephanie Hollander

Zij zijn te bereiken via e-mail: [email protected]

Zij fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen
Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van de Elburger SC?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik
  • verbale agressie
  • het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • ongewenste intimiteiten: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • of je vraag bij de vertrouwenspersonen van de Elburger SC op de juiste plaats is.

 

Wat doen de vertrouwenspersonen?
De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, denkt samen met je na over de te nemen stappen en kan je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon doet niets wat je niet weet.
De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenspersonen?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit gebeurt altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van de Elburger SC plaatsvinden zal te allen tijde vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Beleids Bewakend Bestuur van de Elburger SC. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenspersonen aan het aanspreekpunt van het BBB of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.