Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Elburger SC

Aannamebeleid vrijwilligers

Een club als ESC heeft vrijwilligers nodig. We hebben binnen ESC veel vrijwilligers en zijn daar trots op en dit willen we graag ook zo houden. Binnen ESC zijn er verschillende vrijwilligers actief voor de club, denk aan barpersoneel, accommodatie vrijwilligers, gastheren, schoonmakers, scheidsrechters, spelbegeleiders, trainers, leiders, bestuursleden, commissieleden en ga zo maar door. Ieder van hen zet zich in voor ESC en vrijwilligers hebben we nooit genoeg. Vele handen maken immers licht werk.

Binnen ESC hebben we een aannamebeleid voor vrijwilligers. Hiermee willen we een beeld  krijgen van de vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen. Wij willen natuurlijk dat de sporters binnen onze vereniging in veilige handen zijn.

De volgende stappen worden doorlopen bij de werving en aanname van nieuwe vrijwilligers:

  • Het kennismakingsgesprek
  • Controle van diverse referenties (Bijvoorbeeld; de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger vandaan komt)
  • We gaan voor trainers en leiders die met minderjarigen werken een VOG-verklaring aanvragen (dit wordt elke 3-5 jaar herhaald)
  • De begeleider ontvangt digitaal de gedragsregels van ESC.

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze sportorganisatie te vervullen.

Vastgesteld door het bestuur van Elburger SC op 13-11-2019.