Uitschrijven

Wil je je lidmaatschap bij de Elburger Sportclub beëindigen dan kan dit door het “Opzeggingsformulier” in te vullen en te laten ondertekenen door de kledingcommissie of leider van senioren team, waarna  je het formulier kan inleveren met kleding bij kledingcommissie of mailen naar ledenadministratie. Opzeggingen dienen uiterlijk 1 juni – uitsluitend d.m.v. een opzeggingsformulier – te worden gemeld bij de ledenadministratie.  Daarna gaan de betalingsreglementen zoals beschreven in de statuten van de vereniging van kracht. Dat houdt in dat bij opzeggingen gedurende het lopende seizoen  niettemin contributie verschuldigd blijft tot het eind van het seizoen.

Opzeggingen die niet via de reguliere weg worden gemeld, worden niet geaccep­teerd, zodat het lidmaatschap automatisch met een jaar wordt verlengd.

Indien er bij leiders en/of trainers mondeling wordt opgezegd, wordt dit dus niet geaccepteerd!
Je dient zelf je opzeggingsformulier af te geven via de kledingcommissie of mailen,  en NIET aan je leider of trainer meegeven.

Download hier uw Opzeggingsformulier