Vacatures

Vrijwilligerstaken nieuwe aanmeldingen

Functie omschrijving
Als een nieuw lid zich bij ESC aan heeft gemeld is bij de aanmelding ook gevraagd welke vrijwilligerstaken iemand uit wil gaan voeren. Dat verloopt allemaal automatisch via Sportlink. Het is belangrijk dat met deze nieuwe leden (of de ouders/verzorgers van de jeugdleden) contact wordt gezocht om de vrijwilligerstaak van hun voorkeur te bespreken en te kijken of daar een vervolg aan kan worden gegeven.

Plaats in de organisatie
Direct onder bestuurslid Leden en Vrijwilligerszaken

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  • Ontvangen van nieuwe aanmeldingen per email
  • Controleren of vrijwilligerstaak is opgegeven
  • Contact zoeken met nieuwe lid of de ouders/verzorgers
  • Overzicht hebben van de vacatures en bezetting van diverse onderdelen binnen ESC
  • Vaardig om kennis en kunde van nieuwe lid of de ouders/verzorgers zo goed mogelijk in te zetten, dus verder kijken dan de opgegeven voorkeurstaak. Wat kan iemand en hoe zetten we dat zo goed en efficiënt mogelijk in?
  • Als definitieve inzet is besproken het nieuwe lid of diens ouders/verzorgers in contact brengen met de juiste persoon binnen ESC zodat definitieve invulling van de taak  en eventuele inroostering afgestemd kan worden

Vaardigheden voor de functie

  • Verbindend
  • Enthousiast
  • Spin in het web en op de hoogte van wat er binnen ESC speelt

Wat krijg je er voor terug
Het is een taak die enorm belangrijk is voor ESC, met elke nieuwe aanmelding wordt de “belastinggraad” van alle andere vrijwilligers namelijk iets lichter. Je bent een van de eerste personen waarmee binnen ESC contact is en wat dat betreft het visitekaartje van de club. Je hebt met veel nieuwe leden binnen de club contact.

Tijdsplanning
Het aantal aanmeldingen per week wisselt enorm. De ene week zijn dat er 10 en dan kan het ook even zo zijn dat je een paar weken geen aanmeldingen ontvangt. Een gemiddelde van 2 a 3 per week lijkt op dit moment reëel te zijn. Een telefoontje zal tussen de 5 a 10 minuten duren en dan moet er nog een korte afstemming met bijvoorbeeld de kantinebeheerder of een commissievoorzitter plaatsvinden, afhankelijk van waar het nieuwe lid of diens ouders/verzorgers aan de slag gaan. Dat zal ook zo’n 5 minuten kosten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen op nummer 06 – 1100 1690 of per email naar [email protected]

Je kan ook de QR-code scannen zodat je de vacature gelijk digitaal hebt.